Introductie

Het Gamefonds geeft een impuls aan de ontwikkeling van artistieke games waarbij wordt gelet op: 

  • de vormgeving van de game;
  • het innovatieve karakter van de game
  • de mate waarin triggers zijn ingebouwd ter bevordering van het spelelement; en
  • het uitdagende karakter van de speelwereld¬†

Er moet tevens sprake zijn van een interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van de ontwikkeling en productie van games, het terrein van vormgeving en de e-cultuur.

Het Gamefonds is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds.